Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona (Acord Cívic)

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona (Acord Cívic)

Contingut

Més Informació

Acord de cooperació entre CEC i Ajuntament de Barcelona (Acord Civic) per al foment de la recollida selectiva i per a la correcta gestió dels residus a la ciutat de Barcelona

L'any 2004 el Col·legi d'Economistes va signar un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona en el marc de l'Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible en virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona aplicarà una reducció del 30% sobre el preu resultant als titulars de les activitats professionals amb superfície inferior a 60 m2 i una reducció del 10% a la resta de col·legiats en els preus públics de recollida de residus que s'adhereixin en aquest acord, tal i com estableix la normativa municipal.

Es poden beneficiar d'aquesta reducció tots els col·legiats autònoms, societats de professionals inscrites en el Col·legi ja sigui com a societat professional o com a societat adscrita. Únicament no s'aplicarà la reducció als titulars d'activitats que hagin estat objecte de dues sancions fermes en els darrers dotze mesos per incompliment de la normativa sobre residus.

Per poder adherir-vos a l'acord podeu fer clic aquí.

Preguntes freqüents:

Què he de fer si he rebut la liquidació sense descompte?

En cas que rebeu la liquidació dels preus públics sense la corresponent reducció podeu recórrer, si escau, davant l'Institut Municipal d'Hisenda.

En aquest cas, juntament amb el recurs presentat davant de l'Institut Municipal d'Hisenda podeu aportar un certificat del Col·legi que acrediti que esteu col·legiats a aquesta i la fotocòpia de l'acord signat entre el Col·legi d'Economistes de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que estableix la reducció en el preu públic dels residus, que trobareu a la web del Col·legi.

Recentment m'he canviat de despatx. Què he de fer si he rebut la liquidació a l'adreça antiga?

Cald'aportar a l'Ajuntament de Barcelona la documentació acreditativa de la nova adreça per tal que s'anul·li del rebut amb l'adreça incorrecta i es generi un nou rebut amb la informació ja corregida. En aquest cas és important que també tingueu en compte, que tal i com estableix l'article 13è dels Estauts del Col·legi d'Economistes de Catalunya, cal que comuniqueu al Col·legi, en el termini de 15 dies, els canvis d'adreça professional.

He rebut dues liquidacions, a l'adreça antiga del meu despatx i a la nova. Què he de fer?

Únicament heu de fer el pagament per l'adreça nova i posteriorment, si ho estimeu convenient, heu de presentar al-legacions, en el cas d'haver rebut una pre-liquidació o recurs d'alçada en el cas d'haver rebut la liquidació definitiva, on se sol·liciti l'anul·lació de la liquidació de l'adreça antiga, adjuntant fotocòpia del rebut de la liquidació pagada (el de l'adreça correcta) i la documentació acreditativa que es consideri pertinent.

On puc presentar les al·legacions i recursos?

Les al·legacions i recursos es poden presentar:

  • Per correu administratiu.

  • Presencialment a qualsevol Ajuntament de Districte.

  • Presencialment a l'Institut Municipal d'Hisenda, Av.Litoral, 30 de Barcelona. En aquest cas s'ha de demanar dia i hora al telèfon 010 del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona.

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA