Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Reglament d’ús de la marca i segell “CE”

Reglament d’ús de la marca i segell “CE”

Contingut

Més Informació

  • documentpdf 1. REGLAMENT DÚS DEL LOGOTIP I DE LA MARCA
  • documentpdf 2. ANNEX I - NORMATIVA GRÀFICA
  • documentpdf 3. ANNEX II - SOL·LICITUD

La Comissió Gestora del Col·legi ha aprovat el Reglament d'ús de la marca i del segell del CEC i la seva normativa gràfica, que han d'esdevenir la normativa d'aplicació general per a totes les persones col·legiades i les societats inscrites al Col·legi.

En termes generals, la marca mixta "CE Col·legi d'Economistes de Catalunya" consisteix en una denominació i un distintiu gràfic, la qual pot ser utilitzada en els termes i condicions establerts al Reglament, per a indicar la pertinença de la persona usuària, persona col·legiada o societat inscrita, al Col·legi d'Economistes de Catalunya. Per un altre costat, el segell del Col·legi està compost pel signe distintiu gràfic "CE" i les dades identificatives de la persona usuària, és a dir, el nom i cognoms de la persona col·legiada i el número de col·legiació i, en el cas de les societats, la seva denominació complerta o nom comercial i el número d'inscripció col·legial.

Totes aquelles persones col·legiades i despatxos professionals que amb caràcter previ, hagin obtingut l'autorització del Col·legi per a l'ús de la seva marca, s'hauran d'adaptar al Reglament i presentar a la Secretaria (cec@coleconomistes.cat) la sol·licitud d'ús degudament emplenada per al seu registre.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA