Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Tractament comptable de l'Impost sobre Societats (Mòdul del Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y069/2017
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Adaptat al RD 1514/2007 i les modificacions posteriors i resolucions de l'ICAC

 

Curs computable com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 17 i 24 de gener de 2018.

 

 

 

HORARI: de 17.00 a 21.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 220 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 290 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

 

 

 

PROGRAMA:

Normes de registre i valoració de l'Impost sobre Societats segons Resolució ICAC de febrer de 2016
1.- Actiu per impost corrent.
2.- Actius i passius per impostos diferits. Criteris d'activació en els actius per impostos diferits.
3.- Tractament comptable de la reserva de capitalització.
4.- Tractament comptable de la reserva d'anivellament.
5.- Provisions per impostos.
6.- Comptabilització de l'impost de societats en el cas de pertànyer a un grup fiscal.

 

Mòdul adaptat a:
- Resolució ICAC de 9-2-16 pel que es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l'Impost sobre Societats.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA