Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Buscador

:

Estat:

:

:

   

Total Registros: 13

Aspectes del preconcurs i concurs de creditors des de les perspectives financera, tributària, laboral, comptable-auditora i penal 2017

MERCANTIL

Data inici des de:
20/02/2017 
fins a:
27/03/2017 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

PIMES-IS 2016: curs bàsic de l'Impost sobre Societats i comptabilització de l'efecte impositiu

FISCAL

Data inici des de:
22/02/2017 
fins a:
03/03/2017 
Nombre hores:
16 
Seu:
Barcelona

En curs

SEU DE LLEIDA: Elaboració pràctica dels Comptes Anuals

COMPTABILITAT

Data inici des de:
27/02/2017 
fins a:
27/02/2017 
Nombre hores:
Seu:
Lleida

Obert

SEU DE GIRONA: Anàlisi dels estats financers

COMPTABILITAT I AUDITORIA

Data inici des de:
01/03/2017 
fins a:
01/03/2017 
Nombre hores:
Seu:
Girona

Obert

Anàlisi de les NIA-ES revisades: 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 i 805 i de la nova NIA-ES 701 (2a edició)

AUDITORIA

Data inici des de:
02/03/2017 
fins a:
02/03/2017 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Anàlisi d'estats financers

COMPTABILITAT

Data inici des de:
02/03/2017 
fins a:
22/03/2017 
Nombre hores:
28 
Seu:
Barcelona

Obert

Jornada d'actualització comptable: l'economista i l'auditor davant les últimes consultes del BOICAC, la reforma del PGC i altra normativa recent

COMPTABILITAT

Data inici des de:
06/03/2017 
fins a:
06/03/2017 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Taller sobre l'elaboració de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net 2016

COMPTABILITAT

Data inici des de:
06/03/2017 
fins a:
06/03/2017 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

SEU DE TARRAGONA: Elaboració pràctica dels comptes anuals i la memòria: Abreujats i PIMES

COMPTABILITAT I AUDITORIA

Data inici des de:
08/03/2017 
fins a:
08/03/2017 
Nombre hores:
Seu:
Tarragona

Obert

Elaboració de l'estat de Fluxos d'Efectiu de l'exercici 2016

COMPTABILITAT

Data inici des de:
10/03/2017 
fins a:
10/03/2017 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Pàgina 1 de2a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA