Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies Comptabilitat


Pàgina 1 de6a

Total Informaciones: 55

29/06/2017
Nova convocatòria examen aptitud professional per a la inscripció en el Registre d'Auditors de Comptes

Ordre EIC/624/2017, de 26 de juny, per la qual es publica la convocatòria conjunta de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i del "Consejo General de Economistas" d'examen d'aptitud professional per a la inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes

23/06/2017
RD 583/2017, de 12 de juny

pel qual es modifica el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores i "reasseguradores" i normes sobre la formulació dels comptes anuals consolidats dels grups d'entitats asseguradores i "reasseguradores", aprovat pel Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol

29/05/2017
Reial Decret-Llei 9/2017, de 26 de maig

Reial decret-llei pel qual es traslladen directives de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors.

25/05/2017
Publicades Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig i Ordre JUS/470/2017, de 19 de maig

Ordres ministerials per les quals s'aproven els nous models de comptes anuals que s'han de presentar al Registre Mercantil.

12/04/2017
Publicada resolució de 31 de març de 2017, de la Presidència del Tribunal de Comptes

Resolució per la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de març de 2017, pel qual s'aprova la Instrucció per la qual es regula la presentació telemàtica dels comptes anuals consolidats dels partits polítics i dels comptes anuals de les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'ells, i el format d'aquests comptes, així com el compliment de les obligacions d'informació al Tribunal de Comptes establerts per la normativa en relació amb les referides comptabilitats

Pàgina 1 de6a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA